Διατελέσαντα Μέλη ΔΣ

Α΄ΔΣ περιόδου 2004-2008

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Θεοφανίδης Oμότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Επίτιμος Καθηγητής Παν/μίου Montreal,
Επίτιμος Δρ. Παν/μίου Reims
Γραμματέας:Νικόλαος Παπαϊωάννου – Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ταμίας: Παναγιώτης Ασημίδης – Μεταλλειολόγος Μηχανικός  ΕΚΕΠΥ
 Μέλη:                
Γεώργιος Παπανικολάου – Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Γρηγόρης Πολυζώης – Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
Ασπασία Σαραφιανού –  Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

  

♦ Β΄ΔΣ περιόδου 2009-2012

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Θεοφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Επίτιμος Καθηγητής Παν/μίου Montreal,, Επίτιμος Δρ. Παν/μίου Reims
Γεν. Γραμματέας:Διονύσιος Ε. Μουζάκης, Λέκτορας
Ταμίας:Γρηγόρης Πολυζώης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 Μέλη:                
Σπύρος Ζηνέλης , Λέκτορας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Δημήτριος Υφαντής, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Πέτρος Κοϊδης, Καθ/τής Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκη