Μέλη

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας προέρχονται από Σχολές Επιστημών Υγείας, Σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών με οποιαδήποτε ιδιότητα (κλινικού, ερευνητή, διδάσκοντος, κ.λπ.) και έχουν άμεση σχέση με τα ΒΙΟΫΛΙΚΑ και εφαρμογές αυτών.

 

Από το ιδρυτικό καταστατικό προβλέπεται ότι μέλη της ΕΕΒ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ανώτατων Ιδρυμάτων (Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών) καθώς και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Εμπορικών, Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με ανάλογη δράση.

 

Με βάση την απόφαση του τελευταίου ΔΣ της εταιρείας μας η εγγραφή ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 50 Ευρώ.

Τα εγγεγραμένα μέλη της εταιρείας βιοϋλικών απολαμβάνουν δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΕΕΒ και επίσης έχουν την ειδική έκπτωση στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βιοϋλικών.