Επίτιμα Μέλη

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του τίτλου του ισοβίου “Επίτιμου Μέλους” τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, για τη σημαντική τους προσφορά στην εταιρεία.

Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών

♦ Θεόφιλος Θεοφανίδης Oμότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Επίτιμος Καθηγητής Παν/μίου Montreal, Επίτιμος Δρ. Παν/μίου Reims

♦Ιωάννα Αναστασοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ