Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καθηγητής Διονύσιος Μουζάκης
Αντιπρόεδρος: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Χατζηνικολαῒδου
Γραμματέας: Επικ. Καθηγήτρια Αναστασία-Γεωργία Πίππα
Ταμίας: Ερευνήτρια Α’ Ελένη Βαβουράκη
Μέλη:
Καθηγητής Συμεών Αγαθόπουλος
Επικ. Καθηγήτρια Νεφέλη Λαγοπάτη
Ερευνητής Β’ Αριστείδης Παπαγιαννόπουλος