ΣY.NE.B/ YSB

Με απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της <<ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ >> (Ε.Ε.Β.) που έλαβε χώρα στις 28-11-2015 στο αμφιθέατρο του  Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το τριμελές συμβούλιο του συμβουλίου νέων επιστημόνων βιοϋλικών (ΣΥ.Ν.Ε.Β./ YSB) είναι το παρακάτω:

Prof. Athina Bakopoulou, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki,

Email: abakopoulou@dent.auth.gr 

Dr. Diana Portan, Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Patras,

Email: diana.portan@upatras.gr

Kyriakos Spanoudes, Modular & Developmental Engineering Laboratory (REMODEL), NUI Galway, Ireland,

Email: kyriakos.spanoudes@nuigalway.ie

Dimitrios Dragatogiannis, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens,

Email: ddragato@chemeng.ntua.gr

Οι ανωτέρω εκλεγέντες νέοι επιστήμονες θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό του Youth Science Forum  κατά τις εργασίες του 28ου Conference of Biomaterials  τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Αθήνα (www.esb2017.org)