Πληροφορίες 10ης Εκδήλωσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

proconvin

Διοργάνωση: Pco-convin

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

26 – 28 Νοεμβρίου 2015

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα
Τ: 210 7273516, Website: www.eie.gr
Το κτίριο διαθέτει δύο εισόδους: η μία βρίσκεται επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου (αριθ. 48) και η δεύτερη από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

eie_02

 

 

 

 

 


ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΗΛΩΣΗΣ

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική και για τους ξένους προσκεκλημένους η Αγγλική.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η ιστοσελίδα του Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών www.biomaterials.org.gr & της Γραμματείας της εκδήλωσης www.pco-convin.gr θα ανανεώνονται με τις τελευταίες πληροφορίες για την εκδήλωση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν τις περιλήψεις τους, το αργότερο μέχρι
11 Σεπτεμβρίου 2015, μέσω της on-line φόρμας υποβολής που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.biomaterials.org.gr, ακολουθώντας τις αναφερόμενες στο υπόδειγμα οδηγίες συγγραφής.

Πρότυπο Υποβολής Εκτεταμένης Περίληψης: (ΕΕΒ -Πρότυπο Περίληψης).

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αποστείλουν με e-mail ή fax συμπληρωμένη τη φόρμα εγγραφής που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.biomaterials.org.gr. (ΦΟΡΜΑ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης της εργασίας, αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στην εκδήλωση, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων, ανά εργασία.

Οι συγγραφείς, θα ειδοποιηθούν εγγράφως, μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.


ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών θα απονείμει δύο χρηματικά βραβεία:

• Βραβείο καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης: 300 €
• Βραβείο καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης: 200 €


 

Εγγραφές

fees

 

 

 

Το κόστος εγγραφής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

  •  Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Φάκελο με το υλικό της εκδήλωσης
  • Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ & στα γεύματα βάσει προγράμματος
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

* Τα Μέλη θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2015.
** Οι φοιτητές θα πρέπει, κατά την εγγραφή τους, να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 11 Σεπτεμβρίου 2015
Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων: 30 Σεπτεμβρίου 2015
Προθεσμία καταβολής μειωμένου κόστους συμμετοχής: 09 Οκτωβρίου 2015