Αγγελίες

  • ◊ 01/02/2013, Αναζήτηση Ερευν. συνεργάτη στα Πλαίσια Προγ/τος Marie Curie ESR4_Advertisement

  • ◊07/02/2013, PhD position (Marie Curie) in BSRC Alexander Fleming. PhD position

  • 09/03/2013. 1 Θέση μεταπτυχιακού φοιτητή/ερευνητή στα πλαίσια προγράμματος ΘΑΛΗΣ, Master_PhD
  • 09/03/2013. 1 Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή (postdoc) στα πλαίσια προγράμματος ΘΑΛΗΣ, Postdoc