Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων-10ου συνεδρίου ΕΕΒ

Επεκτάθηκε η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το 10 επετειακό συνέδριο της ΕΕΒ.

Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα ανακοίνωση: Πλήρης Ανακοίνωση νέων προθεσμιών υποβολής